Beste leden,

Zoals u beslist heeft vernomen mogen we steeds iets meer. Voor ons clubje is dat uiteraard goed nieuws want we mogen de kantine weer openstellen voor de leden tot 22 uur, uiteraard wel met gepaste maatregelen zoals de 1,5 meter richtlijn.

Als bestuur hebben we besloten om op de dinsdag en donderdag weer open te zijn voor een ieder die een partij wilt komen tennissen. (wel altijd reserveren via de site uiteraard voor iedereen die aanwezig zal zijn, zodat we ook in het slechtste geval u kunnen bereiken)

De kantinecommissie zoekt derhalve op korte en op wat langere termijn leden die een dinsdag- of donderdagavond achter de bar willen staan. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Bart van der Sterren op bvdsterren@home.nl. U mag zelfs een voorkeur voor een dag en datum opgeven indien u dit wenst.
(ik zou het betreuren als we te weinig mensen hebben om dit voor elkaar te krijgen nu juist weer bijna alles mag, op de bank heeft u allang genoeg gezeten)

Mocht u toch nog vragen hebben hierover, dan kunt u zich altijd wenden tot Bart, die alle details en regeltjes wel weet.

Rest mij u veel tennisplezier te wensen, kunnen de coronakilo’s er ook weer af!

groetjes,

Namens het bestuur,

Dimitri Muijs
Secretaris

Comments are closed.